Karanfil Aralığı Sokak No:8 Levent İstanbul

İletişim Formuna Dair Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçilerimiz,

Öncelikle bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Prolegal Bütünleşik Danışmanlık Hizmetler (“Prolegal”) olarak, özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve kişisel verilerinizin korunması hakkınız kapsamında, “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin uygulamalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Yazılı veya sözlü olarak veya dijital ortamlardan bildirdiğiniz, veya internet sitemizde yer alan iletişim formunu kullanmak suretiyle bize ulaşmak istemeniz halinde paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin açıklamaların yer aldığı bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanması, aktarılması ve ilgili haklarınıza dair bilgileri sunmaktayız.

Prolegal olarak iletişim faaliyetlerimizin sağlıklı yürütülebilmesi, talepleriniz ve isteklerinizin yönetimi ve sonuçlandırılması ve internet sitesi form kayıtlarının tutulması amacıyla, yazılı veya sözlü ya da dijital ortamlardan beyanda bulunulması, veya iletişim formunun doldurulması yoluyla doğrudan sizden açık rızanızla edindiğimiz kimlik bilgileri (ad-soyad bilgisi), iletişim bilgileri (e-posta adresiniz ve telefon numaranız) ve iletişim tercihleriniz ile talebinizin içeriği saklanmak suretiyle işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, kişisel veriler ancak Kanunun 5. Ve 6. Maddelerinde yer alan durumlarda işlenebilir. Bu kapsamda, Prolegal olarak bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, mevzuat uyarınca tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işliyoruz.

Bununla birlikte, kişisel veri işleme şartlarına ek olarak, açık rızanızın gerektiği durumlar göz önünde bulundurularak verilerinizin belirtmiş olduğumuz amaçlara uygun olarak işlenmesine onay verebilmeniz maksadıyla sunmuş olduğumuz iletişim formunun altına açık rıza onay seçeneği eklenmiştir. Açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verileriniz, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım ilkelerine uyulmak ve gerekli önlemlerin tarafımızca alınması suretiyle iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, kanunen yetkili özel kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilir.

Kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinde yer alan haklarınızı kullanmak üzere bizimle iletişime geçebilir, talep ve isteklerinizi yöneltebilirsiniz.

Prolegal ile iletişime geçebileceğiniz kanallar;
İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu ile Levent Mah. Karanfil Aralığı sok. No:8 – Beşiktaş, İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

Bunun yanında, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirmiş iseniz sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle istanbul@prolegal.com.tr adresine iletebilirsiniz.

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz neticesinde işlenen kişisel verilerinize dair bilgi almak için Genel Aydınlatma Metnimizi okumanızı öneririz.